X Miedzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – zobacz rynkowe nowości

X Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) właśnie się rozpoczął we Wrocławiu. Przez trzy dni, od 5 do 7 czerwca, specjaliści z całej Europy będą dyskutować na tematy związane z kardiologią i nowymi trendami w medycynie.

Kongres ten ma szeroki program wykładów i seminariów, w których uczestniczyć będą najlepsi specjaliści i naukowcy. Setki osobistości medycyny spotkają się, aby wymienić się doświadczeniami oraz poinstruować nawzajem o najnowszych trendach stojących prze kardiologią i jej praktyce.

Kongres przyciągnie także producentów medycznych, którzy zaprezentują swoje najnowsze wynalazki i technologie. Zainteresowani mogą dowiedzieć się jak wykorzystać nowoczesne urządzenia diagnostyczne do leczenia i badania pacjentów. Poza tym, odbywa się giełda medyczna, gdzie można porozmawiać o szerszym aspekcie rynku produktów medycznych oraz przedyskutować aktualne problemy dotyczące tego sektora.

Wiemy, że X Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego to doskonała okazja dla lekarzy, specjalistów medycznych i producentów sprzętu medycznego do spotkania i zaprezentowania swoich najnowszych stanowisk badawczych lub pomysłów. Serdecznie zachęcamy do udziału!

W dniach 16-19 listopada 2017 r. w Krakowie odbył się X Miedzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, podczas którego odbyły się panele ekspertów i prezentacje nowości z sektora medycznego. Poziom merytoryczny, techniczny i profesjonalny tegorocznego Kongresu był bardzo wysoki, a wewnątrzkonferencyjna atmosfera ciepła i sprzyjająca wymianie wiedzy.

Uczestnicy konferencji mieli okazję do wysłuchania wielu interesujących prezentacji dotyczących nowości na rynku medycznym – oprogramowania komputerowego, urządzeń diagnostyki i terapii z zakresu kardiologii oraz wielu innych innowacyjnych produktów i usług. Duże wrażenie robiły też interaktywne prezentacje, bogate sesje warsztatowe i dyskusje panelowe trudnych przypadków, w których uczestniczyły czołowe postaci świata medycyny.

Zrealizowana została także promująca zdrowe styl życia „Akcja Serca” – chętni mogli skorzystać z porad grupy instruktorów fitness oraz z przesiewowego badania serca i rezonansu magnetycznego. Ponadto Kameralna Akademia Prekursorska Skandynawska poprowadziła sesje edukacyjne dla lekarzy i studentów, którzy rozwijali swoje umiejętności piramidalnego postrzegania problemów medycznych i spodziewanego postępowania.

X Miedzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego był ważnym punktem spotkań i dyskusji osób z sektora medycznego oraz okazją do poznania nowinek technologicznych ze świata medycyny. Do udziału w kolejnej edycji Kongresu już teraz serdecznie zapraszamy!

Na poniedziałek, 22 czerwca w hotelu Radisson Blu w Warszawie, centrum miasta i biznesu, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) zaprosiło na XIII Międzynarodowy Kongres PTK.

Kongres jest okazją do spotkania dla całej szeroko rozumianej lokalnej medycznej społeczności, oceniającej obecne zmiany i nowości na rynku leków i aparatury medycznej. W drugim dniu na konferencji pojawi się szereg wykładów, warsztatów i sympozjów klinicznych prowadzonych przez ekspertów z branży.

Do tegorocznego Kongresu główna tematyka dotyczy interaktywnej skuteczności nowych technologii w diagnostyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego. Wspomniane dyskusje na temat skuteczności nowoczesnych technologii wykorzystywanych w leczeniu takich chorób jak zawał serca i niewydolność serca są szczególnie istotne. Wystąpienia przedstawicieli marek takich jak Philips, Siemens i GE Healthcare dodadzą wartość do tych sesji merytorycznych.

Uczestnicy Kongresu będą mogli zobaczyć, jak firmy prezentują swoje produkty i usługi i odpowiadają na pytania dotyczące ich pracy. Nowinki ze strony producentów medycznych mogą być bardzo przydatne dla delegatów i umożliwić im dostosowanie swoich systemów medycznych do najnowszych standardów.

XIII Międzynarodowym Kongresie PTK trwa co roku w Warszawie, a tegorocznemu wydarzeniu przyświeca hasło „Nowatorskie rozwiązania kardiologiczne”. Okazja ta oferuje profesjonaliście oraz pacjentowi możliwość spotkania się, dzięki czemu każda ze stron będzie mogła wymienić się informacjami na temat novum lekarskich oraz przyglądnąć się sytuacji na rynku praktyki stomatologicznej w Polsce.

Related Post